Enkelt skuldebrev

Enkelt skuldebrev (och Pdf)

Ska du låna ut pengar och vill känna dig trygg? Ett skuldebrev behöver du om du står ensam på ett lån som någon annan nyttjar, om du t.ex. tagit ett lån hos banken för att hjälpa ditt barn att lösa dyra konsumoptionslån. 

Med ett undertecknat skuldebrev är både långivaren (borgenären) och låntagaren (gäldenären) överens om vad som gäller och man slipper missförstånd. Skuldebrev är ett skriftligt bevis på att du lånat ut pengar och genom det skapar du bästa förutsättningarna att få tillbaka de utlånade pengarna i tid. Ett enkelt skuldebrev är, till skillnad från ett löpande, utställt till en viss långivare och kan därför inte byta ägare.

Den som skapar skuldebrevet bestämmer hur och när skulden ska betalas. Man kan bestämma att hela skulden ska betalas på långivarens begäran, efter en viss uppsägningstid eller på ett visst datum. Man kan även bestämma att skulden ska delbetalas. Välj om skulden ska delbetalas månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis.

Det finns två olika sätt att betala av ett privatlån. Man kan ta ett annuitetslån eller ett lån med rak amortering. Varje återbetalningstillfälle betalas både ränta och amortering. Ett annuitetslån innebär att du betalar samma belopp varje månad. I takt med att du betalar av på lånet sjunker räntekostnaden och amorteringsbeloppet stiger i samma takt. Vid ett lån med rak amortering är amorteringsbeloppet konstant och räntekostnaden sjunker successivt. Det gör att din månatliga utgift också sjunker under lånets löptid.

Lånet kan vara räntefritt men långivaren har rätt till ränta om detta har skrivits in i skuldebrevet. Vanligtvis räntesatsen ges som fast årsränta eller räntesatsen förändras sig med Riksbankens referensränta. Om du vill ta ränta kom ihåg att ta upp den betalade räntan i din skattedeklaration som ”inkomst av kapital”. Räntan har en skattesats på 30 procent.

Om du vill jämföra de olika alternativen kan du här räkna på de två olika amorteringsformerna och se skillnaden t.ex. här eller här. Du kan även skriva ut kalkylen som bilaga till ditt skuldebrev. Om du är osäker på hur snabbt du kan betala tillbaka kan du beräkna din nettolön här.

Det är bara den som lånar pengar som behöver skriva under skuldebrevet men långivarens namnteckning är ett bevis av vad man har kommit överens om. Ett skuldebrev behöver inte vittnas för att vara giltigt men det kan vara bra att bevittna skuldebrevet för att i efterhand kunna styrka att parternas underskrifter är äkta.

På vilket sätt skulden skall betalas (genom banköverföring, kontant, o.s.v.) bestämmer långivaren. När du delbetalar skuld ska du vid behov kunna styrka att betalningen har skett. Det kan göras med långivarens anteckning på skuldebrevet eller ett kvitto. Om du betalar med banköverföring är ditt bankutdrag bevis för delbetalningen. När man har betalat av hela skulden bör låntagaren be tillbaka skuldebrevet och riva det.