Äktenskapsförord och samboavtal

Äktenskapsförord (och Pdf)

Vid en skilsmässa ska värdet av allt makarna äger läggas samman och, efter avdrag för skulder, fördelas lika mellan dem. Undantaget är sådant som är enskild egendom genom äktenskapsförord, testamente eller villkor i gåvobrev.

Det spelar ingen roll att du köpte huset eller startade företaget innan du gifte dig, all egendom som inte är reglerad som enskild egendom genom ett äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev delas lika mellan dig och din partner vid en skilsmässa.

Om ni vill undvika att värdet av alla era tillgångar delas lika mellan er ska ni skriva ett äktenskapsförord. Med äktenskapsförordet kommer ni överens om vad som ska vara var och ens enskilda egendom. Kanske vill ni vara säkra på att behålla tillgångar inom familjen, till exempel en släktgård eller mormors halsband som gått i arv i generationer? Det kan handla om vissa specifika tillgångar eller värdesaker, men ni kan också skriva att giftorätt inte alls ska gälla i ert äktenskap. Då behåller var och en sitt.

Tidigare krävdes det att äktenskapsförordet var bevittnat, men detta krav har numera tagits bort.

Ett äktenskapsförord mellan blivande makar gäller från den dagen ni ingår äktenskap om ni har givit in det inom 1 månad från vigseln. Annars blir det gällande från den dagen som det ingetts (se 7 kap 3 § ÄktB). Äktenskapsförordet ska inte ges in till tingsrätten utan till Skatteverket. Se närmare Skatteverkets broschyr

Samboavtal (och Pdf)

Om du och din sambo skaffar en bostad för gemensamt bruk säger sambolagen att värdet av den ska delas lika vid en separation. Det spelar inte någon roll vem som står på lånet, kontraktet eller vem som lagt in kontantinsatsen. Samma sak gäller ert bohag, det vill säga möbler, inredningsdetaljer, elektronikprylar och husgeråd, som ni köpt under tiden ni varit tillsammans.

Vill ni att fördelningen ska vara annorlunda måste ni skriva ett samboavtal. I samboavtalet kan ni reglera att var och en behåller sina saker om förhållandet skulle ta slut.

Till skillnad från vad som gäller för äktenskapsförord behövs inte någon registrering av ett samboavtal. De enda formkrav som finns för samboavtalet för att det ska vara giltigt är att avtalet måste vara skriftligt och undertecknat av båda samborna. Avtalet kan sedan förvaras på valfri plats.

Om ni båda står lika på lån och ägande men en av er har betalat mer i kontantinsats behöver samboavtalet kompletteras med ett skuldebrev. Med hjälp av ett gåvobrev kan ni reglera ägandet av till exempel en bil, båt eller ett fritidshus.

Om du vill att din sambo ska ärva dig måste du skriva ett testamente. Om din sambo dör får du endast behålla halva bostaden och halva bohaget ifall ni skaffat det för gemensamt bruk. Om ni inte har barn går arvet till din sambos föräldrar, vilket innebär att du och dina svärföräldrar helt plötsligt måste hantera bostaden gemensamt. Om din sambo hade barn går arvet istället direkt till barnet.