Augusti 2016

2016-08-31 Europadomstolen: Sverige fälls i Europadomstolens Grand Chamber – utvisning var brott mot tortyrförbudet. De asylsökandes personliga förhållanden och myndigheternas minskade skyddsförmåga medför risk för behandling som strider mot artikel 3 Europakonventionen vid återkomsten till Irak. Case of J.K. and others v. Sweden är i sin helhet här.

2016-08-29 Överklagandenämnden: Olagligt kräva färsk doktorsexamen på universitet – anställningsprocess måste göras om.

2016-08-26 Polisen: Bedrägerier via nätet ökar kraftigt. 78 procent fler anmälningar om stulna kortuppgifter som används för köp på internet.

2016-08-26 BO: Barnombudsmannen kräver lag med totalstopp för barnäktenskap - och att det kriminaliseras i brottsbalken.

2016-08-26 Utredningen: efter FN-kritiken – ny utredning vill ha färre häktningar.

2016-08-26 Regeringen: Narkomaner som fyllt 18 år ska få sprutor av landstinget – ett nytt lagförslag från regeringen.

2016-08-24 JO: Allvarlig kritik mot Överförmyndarnämnden Mitt i Sundsvalls kommun för omfattande brister i tillsynen över en god man m.m.

2016-08-24 TR: Försäkring gällde inte när gudson krockade kvinnas bil – ”inte verklig ägare”.

2016-08-24 TR: Knivdödade hund som morrade – döms till fängelse.

2016-08-24 TR: Lärare som hade sex med skolpojke frias – ”han var i det närmaste kär i henne”.

2016-08-24 BRÅ: Ny studie om organiserad brottslighet i Sverige.

2016-08-24 TR: Ingen ersättning för framtida inkomstförlust efter trafikolycka.

2016-08-24 Finska regeringen: Handbok om god praxis vid allmän intressebevakning ang. gode man och förvaltare.

2016-08-24 JO: Allvarlig kritik mot Överförmyndarnämnden Mitt i Sundsvalls kommun för omfattande brister i tillsynen över en god man m.m.

2016-08-23 Migrationsverket: Nya asylreglerna tandlösa – endast 100 av 2 500 som fått avslag har lämnat Sverige.

2016-08-23 Migrationsverket: Migrationsdomstolarna behöver 900 miljoner extra – ”liknande situation har aldrig funnits”.

2016-08-22 Regeringen: Förslag för färre i häkte och minskad isolering. Häktes- och restriktionsutredningen har i dag överlämnat betänkandet Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52).

2016-08-19 FR: Kyrka får bli eventlokal – strider inte mot kulturminneslag.

2016-08-19 HR: Festande hyresgäst i 62 års ålder förlorar lägenheten.

2016-08-17 Regeringen: Ett förslag om jourdomstolar för att stävja bilbränder.

2016-08-17 MÖD: Bländande takpannor ledde till upphävt bygglov.

2016-08-16 KR: Scientologmaterial får inte lämnas ut – omfattas av sekretess.

2016-08-16 Finska HD: Avtalsvillkor enligt vilket en avgift bärs upp för pappersfaktura av ett mobilabonnemang var inte oskälig för konsumenten. HD 2016:49.

2016-08-15 Marknadsdomstolen: Fråga om avtal avsett tjänst som omfattas av ångerrätt. Ångerrätten i distansavtalslagen är begränsade till kulturevenemang, idrottsevenemang och annan liknande fritidsverksamhet. Danskurs var inte en sådan verksamhet och regler om ångerrätten tillämpades.

2016-08-12 Regeringen: Nya rättigheter till juridiskt biträde för asylsökande – lagförslag från regeringen.

2016-08-11 Finska regeringen: Domstolsbehandlingen av asylbesvär blir snabbare – också förutsättningarna för att få rättshjälp ändras.

2016-08-11 Ecuadors riksåklagare: Svenska åklagare får förhöra Julian Assange i London – ”hoppas på mer omsorg den här gången”.

2016-08-11 JK: Inte censur när kommunchefer förbjöd intervjuer i egen radiokanal.

2016-08-10 Europadomstolen: Sammanfattning av de viktigaste besluten den 1 januari – 15 juni 2016. Ett verkligen viktigt verktyg till varje jurist har tagits i bruk.

2016-08-10 JO: Brottsoffers skyddade uppgifter avslöjades för misstänkt – ingen kritik från JO. En kvinna hade polisanmält sin ex-make för en överträdelse av ett kontaktförbud. Hon valde därefter att byta sitt efternamn och sekretessmarkera sina uppgifter för att skydda sig från ex-maken. Han fick däremot reda på hennes nya efternamn då det framgick av förundersökningsprotokollet som polisen skickat till honom.

2016-08-10 KR: Advokat förlorar arvodestvist i LVU-mål – ett besök hos klienten hade räckt.

2016-08-08 TR: Dom i målet om skjutningen på Vårväderstorget i Göteborg – ”går inte att säga vem som haft vilken roll”. Tingsrätten dömde samtliga åtta åtalade för inblandningen i skjutningen inne på Vår Krog & Bar den 18 mars 2015. Fem av de tilltalade dömdes för mord och försök till mord och tre av de tilltalade döms för medhjälp till dessa brott. Straffen bestämdes till fängelse med strafftider på mellan sju år och livstid.

2016-08-08 KR: NCC förlorar om tunnelbyggen – Trafikverket behöver inte göra om upphandling.

2016-08-08 TR: Miljonböter hotar för telefonvitaminer. Ett snabbt tingsrättsbeslut hindrar Malmöföretaget LV Hälsokosts telefonförsäljning av vitaminer. Brott mot beslutet kan kosta företaget en miljon i veckan.

2016-08-08 HR: Ungdomsvård för mordbrand på HVB-hem - hovrätten river upp friande dom.

2016-08-05 HR: Folkrättsbrott och tortyr i Syrien 2012 – hovrätten skärper straffet till åtta års fängelse.

2016-08-05 TR: Ytterligare tre i SAAB:s styrelse åtalas för grovt försvårande av skattekontroll och grovt svindleri.

2016-08-05 HR: Inga vittnen, ingen teknisk bevisning – hovrätten river upp morddom.

2016-08-04 Datainspektionen: DI går till HFD för att stoppa polisens dygnet-runt-övervakning av Tensta och Rinkeby.

2016-08-04 Migrationsverket: Asylsökande med kopplingar till kuppförsöket ska inte skickas tillbaka till Turkiet.

2016-08-04 Finska Finansinspektionen: Anmälningarna om penningtvätt ökar kraftigt.

2016-08-03 HR: Betalningspåminnelse ingen inkassoåtgärd – inkassobolag vinner i hovrätten.

2016-08-02 Danmarks Folketinget: Majoritet av partier är före ett utegångsförbud mot de flyktingar som gör sig skyldiga till brott i närområdet till flyktingshemmet.

2016-08-02 Polisen: Extrem ökningar av sexbrottsanmälningar under sommarens festivaler.