Ä - Juridisk ordlista i straffrätt

Äkta underlåtenhetsbrott. Brott där det uttryckligen anges att det är underlåtenheten, inte en gärning, som är straffbar. Till sådana brott hänförs bland annat många blankettstraffbud.

Ärekränkning. Gemensam benämning på förtal och förolämpning i 5 kap. BrB. Förtal, muntligt eller skriftligt, sker när någon utan särskild grund pekar ut en annan person som brottslig eller lämnar nedsättande uppgifter om personen. Förolämpning är en kränkning som riktas direkt mot en person, genom nedsättande omdömen eller liknande. Jfr Förolämpning, Förtal.