Februari 2016

2016-02-26 Lättare att driva in fordringar över gränserna. EU har antagit en förordning som ska göra det lättare att driva in fordringar över gränserna inom EU. Nu föreslår regeringen kompletterande lagändringar i svensk lag fr.o.m. den 1 januari 2017 för att göra möjligheterna till indrivning mer effektiva.

2016-02-26 Kommissionen har utfärdat en rekommendation för att hjälpa medlemsstater att förbättra sin ekonomi 2016. Rekommendationer är en del av ”Europa 2020” som är EU:s tioårsstrategi för tillväxt och jobb. Rekommendationen för Sverige gäller enbart bostadsmarknaden. Finland får rekommendationer i hela skalan. De gäller de offentliga finanserna, pensioner och hälso- och sjukvård, arbetsmarknad och lönebildning samt detaljhandeln. Danmarks rekommendationer handlar om de offentliga finanserna samt produktiviteten och offentliga tjänster.

2016-02-26 Olagliga kampanjpriser hos de största sportkedjorna – branschen gör avbön.

2016-02-25 KamR: Rätt att meddela hundägare djurförbud – inte visat att djurplågeri var engångsföreteelse. Mannens djurförbud upphävdes då hans läkemedelspåverkan vid hundmisshandeln ansågs ge en logisk förklaring till det inträffade. Kammarrätten finner dock att djurförbudet ska stå fast.

2016-02-25 EUROSTAT statistik om regionala BNP 2014 i Europa. Luxembourg 87 600; Bryssel 62 900; Stockholm 62 200; London 59 700; Hamburg 59 000; Stor-København 58 100; Stor-München 51 200; Stor-Helsingfors 49 200 € per capita.

2016-02-24 Försäljaren av en bostadsrätt dömdes för bedregeri i HD efter att han hade lämnat falska bud vid försäljning och påverkat priset för bostadsrätten. HD B 5336-14.

2016-02-23 Bevisat att mördare var äldre än 15 år men inte vuxen – döms till ungdomsvård.

2016-02-22 Tullen får kraftigare verktyg att stoppa och förstöra piratkopior med förändringarna i EU:s varumärkesförordning och lagändringarna i Sverige.

2016-02-22 "Chefsjuristen vid Villaägarnas Riksförbund borde läsa HD:s domar mer noggrant..."

2016-02-19 "16-åring" döms som vuxen – hovrätten sänker beviskravet för papperslös ålder.

2016-02-19 Svensk framgång om strikta biståndsregler inom OECD.

2016-02-19 Förstärkt sekretesskydd för brottsoffer och andra utsatta i domstolarnas domar och beslut i Sverige.

2016-02-19 Lagrådet ifrågasätter förslag att införa synnerligen grovt narkotikabrott. Regeringen går emot lagrådet och emot HD:s genomgripande praxisändring igen.

2016-02-18 HFD sätter punkt för Läkemedelsverkets försök att stoppa e-cigaretter.

2016-02-18 Förslag till lag om domstolar och domare till den finska riksdagen.

2016-02-17 "Ingen verklig bättring efter 24 års diskussioner" – hård kritik efter Europarådets tortyrkommittés (CPT) inspektion av svenska frihetsberövanden. Kommittén uppmanar Sverige att "radikalt förbättra" de arresterades möjligheter till aktiviteter och deras tillgång till sjukvårdspersonal och rätten till att informera i alla fall släktingar om sin situation. När det gäller det utbredda användandet av restriktioner för häktade finns det "inga riktiga tecken på framsteg". Begränsningar i psykiatrisk tvångsvård baseras sig för ofta på telefondiagnos av psykiatern. Regeringen skall redovisa kommittén om nationella åtgärder inom sex månader.

2016-02-17 Det ska bli kriminellt att kapa någon annans identitet – och brottet ska heta "olovlig identitetsanvändning".

2016-02-17 Villaägarnas Riksförbund: "Byggbranschen borde inrätta sig efter HD:s domar –  och inte klaga och kräva ny lagstiftning".

2016-02-16 Arbetsmiljöverket: ”Tullen behöver inte tjänstevapen” i Sverige.

2016-02-16 Tvingade bulgarer att tigga – döms i Göteborg till tre respektive tre och ett halv års fängelse för människohandel. De två bröderna kontrollerade helt livet för fem handikappade tiggare från Bulgarien. Under fem månader tjänade bröderna 300 000 kronor på deras tiggande.

2016-02-16 "Vi kan inte pådyvla flyktingar svensk lag när det gäller barnäktenskap".

2016-02-16 Kopierade och raderade uppgifter i kundregister sista arbetsdagen – frias.

2016-02-16 Europadomstolen godkände långtgående begränsingar i marknadsföring av läkarstationer (Ärztekammer für Wien and Dorner v. Austria, 16 February 2016). Yttandefriheten ger inte rätt till skadliga påståenden av konkurrerenade företag i marknadsföringssyfte.

2016-02-15 Polisen beslagtar flyktingbarns mobiltelefoner vid ankomst i Danmark.

2016-02-15 Avtalsvillkor strider mot lagen – Konsumentverket inleder tillsyn mot 13 bolag inom kapitalförsäkringsbranschen i Sverige.

2016-02-14 Stor-Köpenhamn är den starkaste i Europa i att locka utländska investeringar – betydligt starkare än t.ex. Stor-Stockholm.

2016-02-12 UN officials call for strengthened global partnerships to combat human trafficking.

2012-02-12 UN Secretary-General warns illicit drugs impede sustainable development, calls for every solution to be weighed.

2012-02-11 Förslag om att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

2012-02-11 Tingsrättsnätverket förnyas i Finland: i framtiden finns det bara 20 tingsrätter.

2012-02-11 UN rights chief express 'utmost alarm' at worsening situation in Syria.

2012-02-10 "Dra in passen för dem som planerar terrorresor" – riksdagen vill gå längre än regeringen. Den som misstänks förbereda en så kallad terrorresa ska kunna få sitt pass återkallat eller indraget. 

2016-02-09 Lagrådet sågar förslag till visselblåsarlag – "uppenbara risker för rättstillämpningen". Regeringen vill öka antalet arbetstagare som slår larm om missförhållanden hos arbetsgivare – så kallade visselblåsare – men lagförslaget får nu bakläxa av Lagrådet.

2016-02-09 "Skadar FN och inte Sverige" – så resonerar folkrättsexperterna om Assange-rapporten. En rapport som snarare skadar FN-gruppens trovärdighet än vad den skadar Sverige. 

2016-02-09 France lawmakers approve constitutional amendments including state of emergency provisions. 

2016-02-08 Advokater riskerar miljoner i straffavgift när staten jagar svarta pengar – nytt lagförslag. Penningtvättsutredningen föreslår en helt ny penningtvättslag där en av de största förändringarna är att advokater ska kunna drabbas av höga sanktionsavgifter om de inte följer lagen – avgifter på upp till en miljon euro.

2016-02-05 Den finska HD:n ställde sig bakom den s.k. överviktsprincipen i frågan om orsakssambandet mellan en trafikolycka och hjärnskador (HD 2016:3). Cyklisten hade fått allvarligare hjärnskada än hjärnskakning och det fanns ett sannolikt orsakssamband mellan olyckan och skadan i samband med den.

2016-02-04 The Commission’s Winter 2016 Economic Forecast: “Weathering new challenges”. Ekonomisk prognos för hela EU och för SverigeFinland och Danmark.

2016-02-04 FN:s expertgrupp idag: Julian Assange är olovligen frihetsberövad. FN:s expertgrupp för godtyckliga frihetsberövanden ger Julian Assange rätt. Wikileaks-grundaren är olovligen frihetsberövad och både Sveriges och Storbritanniens hantering av hans fall har inte varit korrekt. 

2016-02-04 Höjning av dags- och ordningsbotsbeloppen föreslås i Finland

2016-02-03 HD ger regeringen bakläxa om nya straffskalan för mord - 16 år i stället för livstid. Högsta domstolen har avgjort sitt första fall enligt den nya straffskalan för mord. Påföljden blev fängelse i sexton år i stället för livstid som riksåklagaren hade begärt. I domen instämmer HD i Lagrådets kritik mot den dåvarande regeringens lagförslag och sågar därmed den nya lagstiftningen.

2016-02-02 Commission presents Action Plan to strengthen the fight against terrorist financing.