Linkkejä rikosoikeudellisiin lähteisiin suomeksi

LINKKEJÄ SUOMALAISIIN OIKEUSLÄHTEISIIN SUOMEKSI

Lainsäädäntö

Eduskunta

Valtioneuvosto

Oikeusministeriö

Valtion säädöstietopankki FINLEX ® - Kaikki Suomen lait ja asetukset löytyvät maksuttomasta Finlex-säädöstietopankista.

Lainkäyttö

Korkein oikeus - Ks. myös FINLEX, joka sisältää sisältää tietokannat korkeimmasta oikeudesta, korkeimmasta hallinto-oikeudesta, hovioikeuksista, hallinto-oikeuksista, markkinaoikeudesta, työtuomioistuimesta, vakuutusoikeudesta ja Eurooppa-tuomioistuimista (Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ja EY-tuomioistuin).

Valtakunnansyyttäjänvirasto

Oikeuslaitos - Tietoa tuomioistuinten ja syyttäjien toiminnasta sekä oikeusavusta ja ulosotosta löytyy oikeuslaitoksen verkkosivuilta.

Poliisi

Verohallinto

Suomen Asianajajaliitto

Suomi.fi portaali - Suomi.fi on julkishallinnon yhteinen palvelu kansalaisille. Portaalista löydät asiointipalvelut ja lomakkeet, tietoa palveluista, sekä palvelukartan julkishallinnon toimipisteistä. Myös Kansalaisen asiointitili on liitetty osaksi Suomi.fi portaalia.

LINKKEJÄ RUOTSALAISIIN OIKEUSLÄHTEISIIN SUOMEKSI

Lainsäädäntö

Ruotsin valtiopäivät - Lainsäädäntömateriaalia on käännetty vain englanniksi.

Ruotsin valtioneuvosto - Ruotsin hallitusjärjestelmän esittely "Så styrs Sverige" on suomeksi, mutta säädökset on käännetty vain englanniksi.

Ruotsin oikeusministeriö - Ruotsiksi ja osin englanniksi.

Lagen.nu - Erinomainen verkkopalvelu, josta löytyvät kaikki Ruotsin voimassa olevat lait ja suuri osa alemmanasteisista säädöksistä. Säännösten yhteyteen on linkitetty referaatit korkeimpien oikeuksien oikeustapauksista. Löydät myös tiedot lainkohdan voimaantulosta ja muutoksista. Monet tärkeimmistä lainkohdista on kommentoitu ja varustettu selostuksin ja esimerkein. Suuri osa juridista käsitteistä on selostettu. Palvelin on vain ruotsin kielellä.

Lagrummet.se portaali - Lagrummet.se on tuomioistuinlaitoksen ylläpitämä oikeudellisen informaation hakualusta julkisen hallinnon säädösmateriaalille ja ratkaisuille. Lagrummet.se tarjoaa säädöstiedot ja ratkaisutiedot säädöksistä, esitöistä ja ennakkoratkaisuista, jotka on annettu Ruotsin valtiopäivillä, hallituksessa, oikeusministeriössä, korkeimmissa oikeuksissa ja muissa valtion viranomaisissa. Löydät myös kansainvälistä materiaalia.

Lainkäyttö

Ruotsin Korkein oikeus (NJA) - Ks. Lagrummet.se, josta löytyvät korkeimman oikeuden ratkaisut.

Ruotsin hovioikeudet

Ruotsin tuomioistuimet

Ruotsin Syyttäjäviranomainen

Ruotsin Talousrikosviranomainen 

Ruotsin poliisi - Tietoa myös suomeksi.

Ruotsin Rikosuhriviranomainen - Tietoa myös suomeksi.

Ruotsin Verohallinto - Runsaasti tietoa myös suomeksi. Verohallinnolla on muitakin tehtäviä kuin Suomessa. Se muun muassa pitää väestökirjanpitoa, myöntää poliisin ohella henkilökortteja ja hoitaa nimiasioita.

Ruotsin Asianajajaliitto

LINKKEJÄ EU:N OIKEUSLÄHTEISIIN SUOMEKSI

Euroopan unioni - Euroopan unionin virallinen verkkosivusto.

ECLI (European Case Law Identifier) - Euroopan oikeusportaali on keskitetty sähköinen palvelu, joka tarjoaa 23 kielellä tietoa Eurooppa-oikeudesta ja oikeussuojan saatavuudesta. Hakumoottori kattaa lähes 4 miljoonaa ratkaisua EU-tuomioistuimesta, Euroopan Patenttivirastosta sekä useiden jäsenvaltioiden korkeimmista oikeuksista. 

EUR-Lex - EUR-Lex-sivuston kautta Euroopan unionin oikeudelliset tekstit ja muut julkiset asiakirjat ovat vapaasti saatavilla. Vaatii rekisteröitymisen.

Consilium - Tietokannassa on tietoja sopimuksista ja yleissopimuksista, jotka ovat jo voimassa tai joista vasta neuvotellaan. Valmiiksi neuvoteltujen sopimusten ja yleissopimusten tekstiin, joka on EU:n virallisessa lehdessä, on linkki.

Eurojust - EU:n oikeudellisen yhteistyön yksikkö.

Europol - Euroopan poliisiviranomainen.

N-Lex - EU-maiden kansallisten säädöstietokantojen portaali.

EuroVoc - EU:n monikielinen tesaurus.

OIKEUDELLISIA LINKKEJÄ YHDISTYNEISIIN KANSAKUNTIIN (YK)

United Nations Office on Drug and Crime (UNODC)

United Nations crime-related and drug-related treaties, conventions and their related protocols

UNODC tools and publications on crime prevention and criminal justice 

UNODC on money-laundering and countering the financing of terrorism

Money-laundering related links 

UNODC on money-laundering and countering the financing of terrorism

Legal Library on Drug Control (UNODC)

United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI) 

OIKEUDELLISIA LINKKEJÄ EUROOPAN NEUVOSTOON JA EUROOPAN IHMISOIKEUSTUOMIOISTUIMEEN

Council of Europe - Euroopan Neuvosto

European Court of Human Rights (ECHR) - Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, EIT

ECHR case-law (HUDOC) - Kaikki EIT:n tuomiot ja huomattava osa sen päätöksistä ja raporteista.

Official texts of the European Convention on Human Rights

LINKKEJÄ EUROOPAN TURVALLISUUS- JA YHTEISTYÖJÄRJESTÖÖN (ETYJ) 

Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE)

OSCE publications