KOULUTUS

Huhtikuu 1997 – Oikeustieteen tohtori (OTT) (rikosoikeus) – Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta (Suomi) – Tohtorinväitöskirja ”Rikosoikeudellinen huolimattomuus. Mit deutscher Zusammenfassung”. Helsinki 1996. LVIX + 689 sivua. - Arvosana: Laudatur

Elokuu 1991 – Oikeustieteen lisensiaatti (OTL) (rikosoikeus ja yleinen oikeustiede) - Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta (Suomi) – Lisensiaatintutkimus ”Syyllisyydestä vastuullisuuteen?” Turku 1991. XIX + 226 sivua. – Arvosana: 10/10 pistettä

Maaliskuu 1987 – Oikeustieteen kandidaatti (OTK) - Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta (Suomi) – Kandidaatintutkielma ”Oikeuserehdyksen vaikutuksesta syyllisyyteen, syyksiluettavuuteen ja rangaistuksen tuomitsemiseen”. Turku 1987. 97 sivua. – Arvosana: 10/10 pistettä

TUTKIMUSALUEET

Rikosoikeus - Rikoslain yleinen osa – Rikosoikeusteoria – Tuottamukselliset rikokset – Talousrikokset – Rajat ylittävä rikollisuus – EU:n rikosoikeus, erityisesti talousrikokset – Tilintarkastajan, kirjanpitäjän ja oikeudellisen neuvonantajan vastuu – Oikeushenkilön rangaistusvastuu

Eurooppaoikeus - Euroopan Unioni – Euroopan Neuvosto

Kansainvälinen oikeus - Kansainväliset ihmisoikeusinstrumentit – Kansainväliset rikostuomioistuimet (ICC ja ICTY) – Euroopan ihmisoikeustuomioistuin – Euroopan unionin tuomioistuin (CJEU)

Prosessioikeus - Vertaileva eurooppalainen rikosprosessi – Oikeudenkäyntimenettely ECHR, CJEU, ICC ja ICTY – Insolvenssioikeus

Oikeusteoria - Kriittinen teoria ja pragmatismi oikeusteoriassa – Oikeusvaltio sosiaalisen evoluution kontekstissa – Oikeudellinen hermeneutiikka

TYÖKOKEMUS

Yrittäjälakimies, oikeudellinen avustaja ja konsultti / JD Ari-Matti Nuutila Juridisk Byrå (Skanör, Ruotsi) / 2009 alkaen / Oikeuspalvelut luonnollisille ja oikeushenkilöille; akateemiset koulutuspalvelut yliopistoille ja käytännön lakimiehille; sekä konsulttipalvelut ja asiantuntijalausunnot tuomioistuinlaitokselle, yrityksille ja asianajotoimistoille useissa maissa.

Ylimääräinen rikosoikeuden professori / Zhejiang University of Finance and Economics (ZUFE) (Hangzhou, Kina) / 2013 alkaen / Tutkimus ja opetus kansainvälisessä rikosoikeudessa.

Kansainvälisen rikosoikeuden neuvonantaja / United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (Wien, Itävalta) / 2013 alkaen / Tutkimus ja monitorointi erityisesti UNCAC:sta.

Kansallinen asiantuntija / 2013 alkaen / United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI) (Rooma, Italia) / Tutkimus ja raportointi erityisesti kansainvälisestä ympäristörikosoikeudesta.

Oikeudellinen asiantuntija / Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (ETYJ) (Wien, Itävalta) / 2012 alkaen / Lakimieskoulutus tuomioistuinlaitoksille useissa maissa erityisesti rahanpesusta ja terrorismin rahoittamisesta (AML ja CFT).

Rikosoikeuden ja oikeustieteen professori / Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta (Suomi) / 2006 – 2008 / Tutkimus ja opetus rikos- ja prosessioikeudessa, oikeusteoriassa, perus- ja ihmisoikeuksissa sekä kansainvälisessä ja eurooppalaisessa rikosoikeudessa.

Visiting Professor in Criminal Law / University of Louisville, Louis D. Brandeis School of Law (Kentucky, U.S.A.) / 2001 / Tutkimustyö yhdysvaltalaisesta rikosoikeudesta ja opetus eurooppalaisesta rikosoikeudesta.

Rikosoikeuden ja oikeustieteen professori / Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta (Suomi)/ 1999 – 2006 / Tutkimus ja opetus rikosoikeudessa, prosessioikeudessa, oikeusteoriassa, perus- ja ihmisoikeuksissa sekä kansainvälisessä ja eurooppalaisessa rikosoikeudessa; suunnittelutoimikunnan ja kansainvälisten asioiden toimikunnan puheenjohtaja.

Rikosoikeuden apulaisprofessori / Turun ja Helsingin yliopistot, oikeustieteellinen tiedekunta (Suomi) / 1994 – 1999 / Tutkimus ja opetus rikos- ja prosessioikeudessa.

Rikosoikeuden tutkija / Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg im Breisgau (Saksa) / 1992 – 1993 / Tutkimus väitöskirjaa varten. Opetustehtäviä Albert-Ludwigs-Universität Freiburgissa.

TÄRKEITÄ SIVUTOIMIA

Committee Member / European Commission and FIDE / 1999 – 2006 / Member in four committees fighting economic crime and cross-border criminality in the EU (Corpus Juris; Lisbon Treaty; military crisis management; European arrest warrant).

Asiantuntija valiokunnissa / Eduskunta / 1998 – 2007 / Kutsuttu asiantuntija lakivaliokunnassa, perustuslakivaliokunnassa ja hallintovaliokunnassa hallituksen esityksistä, jotka koskivat rikosoikeutta, Eurooppaoikeutta, kansainvälistä oikeutta sekä perus- ja ihmisoikeuksia. Yhteensä 72 kuulemista.

Komitean tai työryhmän jäsen / Oikeusministeriö (Valtioneuvosto) / 1990– 2006 / Jäsen kahdeksassa komiteassa tai työryhmässä, joiden tehtävänä on ollut valmistella rikosoikeudellista lainsäädäntöä rikosoikeuden yleisistä opeista, menettämisseuraamuksista, talousrikoksista, terrorismirikoksista, kansainvälisestä oikeudellisesta yhteistyöstä rikosasioissa, kansainvälisestä taloudellisten seuraamusten täytäntöönpanosta, nuorisorikosoikeudesta ja vankeusrangaistuksesta.

Kurinpitolautakunnan jäsen / Suomen Asianajajaliitto / 2000 – 2004 / Kurinpitolautakunta valvoo hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden noudattamista. Se tutkii ja käsittelee asianajajien moitittavasta toiminnasta tehdyt kantelut.

Puheenjohtaja / Rikoksentorjuntaneuvosto (Oikeusministeriö) / 2002 – 2003 / Rikoksentorjuntaneuvosto muun muassa seuraa rikollisuutta, edistää rikollisuuden ehkäisyyn vaikuttavien viranomaisten ja yhteisöjen yhteistyötä, tekee aloitteita ja esityksiä rikosten ehkäisemiseksi ja niistä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi, antaa lausuntoja viranomaisten ja yhteisöjen suunnitelmista, jotka voivat vaikuttaa rikollisuuteen, ja antaa oikeusministeriölle määräajoin katsauksen rikollisuusongelmista.

Luennoitsija / Valtakunnansyyttäjänvirasto (FI), Keskusrikospoliisi (FI), Poliisiammattikorkeakoulu (FI), Tullihallitus (FI), Suomen Asianajajaliiton paikallisosastot (FI), Oikeushallinto (hovioikeudet ja käräjäoikeudet (FI), lääninhallitukset (SE), jne. / 1997 – 2012 noin 150-200 päivää.