Palvelut

Minun juristikoulutukseni on Suomesta ja tutkijakoulutukseni Pohjoismaista, Saksasta ja USA:sta. Tunnen hyvin suomen, ruotsin, saksan ja USA:n oikeusjärjestelmän, koska olen asunut ja työskennellyt näissä maissa useita vuosia. Valmistuin oikeustieteen kandidaatiksi (OTK) v. 1987, oikeustieteen lisensiaatiksi (OTL) v. 1992 ja oikeustieteen tohtoriksi (OTT) v. 1997.

Olen aikaisemmin ollut rikosoikeuden professori Suomessa 11 vuotta ja toiminut kaksi vuotta Saksassa ja USA:ssa tutkijana ja professorina. Muutettuani Ruotsiin mielenkiintoni on keskittynyt entistä enemmän kansainväliseen korruptioon, rahanpesuun, verorikoksiin, velallisen rikoksiin, ympäristörikoksiin, kirjanpitorikoksiin, immateriaalioikeuksiin, työrikoksiin ja ylipäätään kansallisen rikoslain soveltamiseen ulkomailla tehtyyn rikokseen. Toimin oikeudellisena neuvonantajana ja konsulttina YK:lle UNOCD:ssa ja UNICRI:ssä sekä ETYJ:ssä. Tällä hetkellä olen nimitetty rikosoikeuden rikosoikeuden professori Hangzhoun yliopistossa (ZUFE) Shanghain lähellä Kiinassa.

Lakiasiantoimisto Nuutila tarjoaa oikeuspalveluita ja hoitaa oikeudellisia toimeksiantoja kaikilla oikeudenaloilla, mutta ennen kaikkea kansainvälisessä rikosoikeudessa, prosessioikeudessa, vero-oikeudessa ja Eurooppa-oikeudessa (EU ja EN). Työskentelykielet ovat ruotsi, suomi, englanti ja saksa.

Tyypillisiä palveluja ovat

1) Koulutus ja konsultointi YK:lle (UNODC), Euroopan Neuvostolle, ETYJ:lle, Euroopan Komissiolle ja muille kansainvälisille yhteisöille;

2) Oikeusavustaja ja julkinen puolustaja rikos- ja siviiliasioiden asianosaisille Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa;

3) Konsultointi ja asiantuntijalausunnot asianajotoimistoille ja yrityksille Ruotsissa ja ulkomailla;

4) Koulutus poliisin, syyttäjälaitoksen, tuomioistuinlaitoksen, viranomaisten ja suurten asianajotoimistojen juristeille ja asiantuntijoille Suomessa ja Ruotsissa; sekä

5) Akateeminen yliopistokoulutus rikos- ja prosessioikeudessa Kiinassa, Ruotsissa ja Suomessa.

Minulla on oikeus antaa oikeusapua ja toimia oikeudenkäyntiavustajana ja -asiamiehenä Ruotsissa. Olen saanut oikeudenkäyntiavustajalautakunnalta luvan toimia tehtävässä myös Suomessa (ns. lupalakimies). Muiden maiden oikeudenkäynneissä sovelletaan kansallista lakia.

Löydät kuvia toimistolta täältä ja yhteystietomme täältä.

Yleiset sopimusehtomme

Lakiasiaintoimisto Nuutilan yleisistä sopimusehdoista käy ilmi työskentelytapamme sekä se korkea laatu, jota asiakkaillamme on lupa odottaa palveluiltamme. Yleiset sopimusehdot ovat ladattavissa ruotsiksi ja englanniksi täältä:

Allmänna villkor för konsument AV 2017:1
Allmänna villkor för näringsidkare AV 2017:2
General terms and conditions for private persons AV 2017:3
General terms and conditions for commercial clients AV 2017:4

Käy myös sivuillamme Facebookissa

Tervetuloa!