Tjänster

Min grundläggande utbildning är i det finska rättssystemet med kompletterande utbildning och yrkeserfarenhet i de nordiska rättssystem. Jag är väl förtrogen med det finska, svenska, tyska och amerikanska rättssystemet, mot bakgrund av flerårig arbetserfarenhet dessa länder. Jag examinerade som juris kandidat 1987, juris licentiat (JL) 1992 och juris doktor (JD) 1997.

Jag har tidigare varit professor i straffrätt i Finland i 11 år, och arbetade två år som forskare och professor i Tyskland och USA. Sedan jag flyttade till Skanör har mina intressen börjat fokusera mer och mer på internationell korruption, penningtvätt, skattebrott, miljöbrott, gäldenärsbrott, bokföringsbrott, varumärkesbrott, arbetsmiljöbrott och i allmänhet den nationella Brottsbalkens tillämpning för brott utomlands. Jag är ofta en juridisk sakkunnig för FN inom UNODC och UNICRI samt OSSE. För tillfället är jag utnämnt som adjungerad professor i straffrätt i Hangzhou universitet (ZUFE) nära Shanghai, Kina.

Nuutila Juridisk Byrå säljer juridiska tjänster och sköter juridiska uppdrag inom samtliga rättsområden med specialkunnande och tyngdpunkt på internationell straffrätt, processrätt, skatterätt och Europarätt (EU-rätten och Europa-konventionen). Vi arbetar på svenska, finska, engelska och tyska.

Mina typiska tjänster är

1) Juridisk konsultering och utbildning av internationella organisationer såsom Förenta nationer (UNODC), Europarådet, OSSE och Europeiska kommissionen;

2) Juridisk biträde och offentlig försvarare till parter vid rättegång i brottmål och tvistemål i Sverige, Finland och Tyskland.

3) Konsulttjänster och expertutlåtanden till företag och advokatbyråer i Sverige och utomlands;

4) Utbildning av kvalificerade jurister och andra handläggare vid t.ex. Polisen, Åklagarmyndigheten, Tullverket, Domstolsverket och stora advokatbyråer i Sverige och Finland; samt

5) Akademisk undervisning i straff- och processrätt vid universitet i Kina, Sverige och Finland.

Jag har rätt att vara rättegångsombud och ge rättshjälp i Sverige. Den finska rättegångsbiträdesnämnden har beviljat mig tillstånd att vara verksam som rättegångsombud och rättegångsbiträde även i Finland. Annars tillämpas de nationella regler om rättegångsombud och biträde.

Allmänna avtalsvillkor

Av Nuutila Juridisk Byrås allmänna villkor framgår hur vi arbetar och den höga kvaliteten vad klienterna kan förvänta sig av våra tjänster. Ladda ned de allmänna villkoren här:

Allmänna villkor för konsument AV 2017:1
- Allmänna villkor för näringsidkare AV 2017:2
General terms and conditions for private persons AV 2017:3
General terms and conditions for commercial clients AV 2017:4

Vi finns även på Facebook

Välkommen!